Dijktraject 1: Wely

Bij Wely ligt de dijk kort op de Waal. Aan de binnenkant van de dijk liggen enkele oude wielen en kenmerkt het landschap zich door landbouw. In de uiterwaarden vinden we ook agrarisch gebruik met natuur langs de oevers.

Belangrijkste verschillen

Alternatief A vraagt veel ruimte aan de binnenkant van de dijk. Dit alternatief raakt de wielen en scoort negatief op Landschap, Cultuurhistorie en Natuur. Bij alternatief C is de nieuwe dijk compact waardoor op deze onderdelen neutraal wordt gescoord. Alternatief A is goedkoper en bij dit alternatief kunnen we in de toekomst makkelijker verder versterken dan alternatief C. Alternatief B is niet van toepassing.

Jouw mening telt! 

Jouw mening, jouw waardering dus, nemen we mee in de afweging bij het voorkeursalternatief.
Je kunt voor dijktraject Wely de alternatieven waarderen door onderstaand stappenplan te volgen:

2) Bekijk alternatieven   

Lees wat elk alternatief betekent, en welke maatregelen erbij horen.

3) Vorm je mening 

Bepaal per alternatief hoe wenselijk je het vindt, en waarom.

4) Geef je voorkeur   

Ben je eruit? Ga dan naar het waarderingsformulier voor Wely!

 

 

    Cookie-instellingen