Alternatief A: Binnendijks versterken

156 keer bekeken 0 reacties

Versterken in grond aan de binnenzijde (landzijde) van de dijk (“grond binnenwaarts”).

Met dit alternatief behouden we zoveel mogelijk de buitendijkse waarden. Het gaat dan om waarden als ruimte voor de rivier en natuur in de uiterwaarden. We versterken aan de landzijde de dijk met grond om zo de waarden aan de rivierzijde te sparen. De teen van de dijk aan de rivierkant blijft dan zoveel mogelijk gehandhaafd. Met maatwerkoplossingen proberen we bebouwing aan de landzijde van de dijk zo veel mogelijk te sparen.


Ruimtebeslag /gedetailleerde kaart

Bij alternatief A worden bij Wely twee kolken (wielen) geraakt. Om deze wielen te sparen, is het een mogelijkheid om bij de verdere uitwerking vanwege ruimtelijke kwaliteit alsnog te kiezen voor een (langs)constructie. Dan kunnen we de ruimte die aan de binnenkant nodig is voor de nieuwe dijk beperken.

Daarnaast zien we dat een versterking met grond aan de binnenkant van de dijk op enkele plekken een “kale” binnenberm geeft. Dit is landschappelijk minder aantrekkelijk omdat we de typische rivierendijk dan niet meer herkennen. Bij de uitwerking kunnen we hier extra aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld om dit beeld te verzachten door de berm geleidelijk over te laten lopen (wig). Wellicht is het ook mogelijk om bestaand gebruik (tuin, landbouw) ruimte op de berm te geven.

Afbeelding (1/2) Dit is er aan de hand
 
Afbeelding (2/2): En dit kunnen we eraan doen
 

 

Afbeeldingen

Video alternatief A: Dijktraject Wely

Registreren

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen