Ontwikkeling Oude Veerhaven bij Ochten stap verder!

09-03-2018 1901 keer bekeken

Waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat bezegelden op maandag 5 maart hun samenwerking door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de ontwikkeling van de Oude Veerhaven aan de Waal bij Ochten een stukje dichterbij gekomen.

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst hebben Gelderse watergedeputeerde Josan Meijers, wethouder Herman Gerritsen van de gemeente Neder-Betuwe, Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Oost Nederland, Jos van Hees vastgelegd hoe de verschillende overheden met elkaar samenwerken om de uiterwaarden van de Waal bij Ochten opnieuw in te richten.

 

Volop kansen voor verdere ontwikkeling

De uiterwaard rondom de voormalige veerhaven in Ochten ligt middenin het Waalgebied. Hier liggen volop kansen om dit gebied verder te ontwikkelen, die bijdragen aan de kwaliteit en beleefbaarheid van het Waalgebied. Deze bijdragen kunnen een boost geven aan de lokale economie, door onder andere het stimuleren van recreatie en  toerisme.

 

Hoogwatervrij terrein

Vanaf 2020 wordt een hoogwatervrij terrein aangelegd dat gekoppeld is aan dijkversterking Neder-Betuwe. Dit hoogwatervrije terrein legt de basis voor een Toeristische Overstapplaats (TOP) met ruimte voor onder meer horeca, een uitkijktoren, een parkeervoorziening en ruimte om te sporten. Daarnaast zijn er plannen om de oude rivierstrang te herstellen en de uiterwaarde te verlagen. Dit maakt het weer mogelijk om wandelpaden aan te leggen, een aanlegsteiger te bouwen, de natuur verder te ontwikkelen en de publieke ruimtes op te waarderen, zoals het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk en herstel van de oever.

 

Toeristische overstapplaats

Daarna kunnen de private partijen aan de slag om de locatie verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan een informatie- annex waterbelevingscentrum, recreatieve dag- en verblijfsrecreatie, horeca en een eventuele innovatieve verbinding over de Waal. Uiteraard moeten deze ontwikkelingen passen binnen de aard en schaalgrootte van het gebied.

 

Waalweelde

De samenwerking vindt plaats onder de vlag van Waalweelde. Het doel is een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal te ontwikkelen en het gebied voor bewoners en bezoekers aantrekkelijker te maken. Meer weten? Ga naar www.waalweelde.nl

 

Cookie-instellingen