Informatieavond dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe 12 september

31-08-2017 1154 keer bekeken

Op dinsdagavond 12 september van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst voor dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe.

De avond vindt plaats in Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2 in Ochten. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Tijdens de avond wordt er een toelichting gegeven op het project, de planning en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast zal vanaf die avond het online participatieplatform beschikbaar zijn. Via dit platform kan elke belanghebbende meedoen en meedenken over het dijkversterkingsproject. We eindigen de avond om 21.30 uur.

Online participatieplatform dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe

Graag willen we aan- en omwonenden van de Waalbandijk in de gemeente Neder-Betuwe uitnodigen om mee te doen en mee te denken via het online participatieplatform. Alle relevante informatie over het project is op dit online platform te lezen en ook kan er online - waar en wanneer je wilt, per telefoon, tablet of computer - een bijdrage worden geleverd aan het project. De dijk en directe omgeving is door het waterschap geïnventariseerd op verschillende thema’s, zoals natuur, cultuurhistorie en verkeersmobiliteit. Ook is de ruimtelijke kwaliteit van de dijk in kaart gebracht. Al deze onderzoeken zijn op het platform te lezen. Maar zonder de bijdrage van aan- en omwonenden is die inventarisatie niet compleet. We zijn daarom erg benieuwd naar ideeën en aandachtpunten voor de te versterken dijk. Input kan via het online platform op een digitale kaart aan ons worden meegeven. Zo maken we samen het beste plan!

Cookie-instellingen