Nieuwe bomen voor vleermuisroute

24-04-2024 221 keer bekeken

Dijkalliantie Neder-Betuwe bereidt zich samen met Waterschap Rivierenland voor op de realisatiefase van de dijkversterking aan de Waalbandijk. Eind van dit jaar gaat de realisatiefase van start.

Locatie nieuwe bomen bij IJzendoorn
De rij populieren aan de westzijde van de afrit naar het kantoor van Dekker kan door de dijkversterking helaas niet volledig behouden blijven. Deze worden eind van dit jaar weggehaald. De dijkalliantie plant echter weer nieuwe populieren, op een iets opgeschoven locatie. Naast het herstellen van de landschapsstructuur hebben de bomen ook een belangrijke ecologische functie. Momenteel staan de nieuwe bomen nog in bakken op de locatie, maar na het groeisezoen worden ze alsnog gepland.  

Behoud vliegroute vleermuizen
De belangrijkste reden voor het aanplanten van de nieuwe bomen is om het verlies van de huidige vliegroute van de vleermuizen te compenseren. Vleermuizen gebruiken de bomen als oversteekplek en als vliegroute. Voordat de populieren aan de westzijde gekapt mogen worden, moet er een alternatieve vliegroute beschikbaar zijn voor de vleermuizen. De locaties voor de nieuwe bomen zijn zo gekozen dat ze aansluiten op bomenrijen aan de binnendijkse zijde. Ze kunnen dan makkelijker vanuit de binnendijkse zijde via de boomgroepen naar de uiterwaarden vliegen. 

Contact en vragen
Voor vragen over deze werkzaamheden, neem contact op via het mailadres info@dijkversterkingnederbetuwe.nl of via de Omgevingstelefoon Dijkversterking Neder-Betuwe 06-51 972 834.

Cookie-instellingen