Video terugblik hoogwater januari

18-01-2024 354 keer bekeken

We hebben een mooie video ontvangen van TopShots die we graag delen. Hierop is nog eens terug te zien hoe het hoge water in Neder-Betuwe de uiterwaarden overnamen, in januari 2024 . Het waterschap heeft hard gewerkt aan het beheren van de dijken langs de Waal.

Klik hier om de video te bekijken 

In deze video zijn een paar activiteiten van de dijkbeheerders van Waterschap Rivierenland terug te zien. Zo hebben ze een viertal wellen* opgekist** in de Verlengde Spoorstraat, naast de Voorhavendijk van het Amsterdam Rijnkanaal. Dit was nodig omdat de wellen teveel zand meevoerden.

Daarnaast hebben dijkbeheerders erg veel drijfhout uit het water gevist. Ondanks het ruimen van het drijfhout kwamen er in één nacht, dat was de eerste golf met veel wind, toch een flink aantal grote boomstammen tegen de dijk aan. In die betreffende nacht hebben de boomstammen veel schade veroorzaakt, met gaten tot wel 80 centimeter diep. Het waterschap heeft daarom zo’n 300 meter beschadigde dijk ‘ingepakt’ en voorzien van zeil om verdere schade tijdens de tweede golf later in januari te voorkomen. In Ochten hebben de dijkbeheerders ook nog het slootpeil verhoogd om wat zandmeevoerende wellen te laten stoppen.

Meer weten over het hoge water en welke maatregelen het Waterschap Rivierenland neemt? Kijk op www.wsrl.nl 

*Een wel is een waterbron: plek waar water geconcentreerd uit de bodem komt stromen.

**Opkisten is het een ‘kist’ (een wal van zandzakken) aanbrengen rond een wel die zand meevoert met het opkomende water.

Cookie-instellingen