Planten voor Dijkversterking Neder-Betuwe

11-12-2023 526 keer bekeken

Het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe heeft biodiversiteit hoog op de agenda staan. Daarom hebben we op woensdag 6 december met het projectteam de handen uit de mouwen gestoken om het nieuwe ketenterrein te beplanten.

Deze plantdag, onder leiding van Jeroen Demmer, Ecoloog van het project Dijkversterking Neder-Betuwe, is een eerste concrete stap om te laten zien dat er nog veel meer gaat gebeuren voor de biodiversiteit langs de Waalbanddijk. 

Nieuwe bouwkeet
Er wordt momenteel hard gewerkt om het tijdelijke ketenterrein in IJzendoorn, naast het bedrijf Dekker, te bouwen. De bouwkeet zal in januari in gebruik worden genomen door het projectteam. Voor het terrein is aan de noordzijde een grondwal gerealiseerd. Door deze wal in te planten met diverse bomen en struiken, creëren we voedsel, beschutting en habitat voor allerlei soorten vogels, insecten en zoogdiertjes. 
 
Groene Ontwikkelingszone
De beplanting draagt bij aan de verhoging van de biodiversiteit in de directe omgeving. Daarnaast is het een versterkingsmaatregel in het kader van de ‘Groene Ontwikkelingszone’. Dat wil zeggen dat we het gebied verbeteren door middel van natuur- en landschapselementen, zoals vergroening en planten toe te voegen. 
 
Plantsoorten
Deze maatregel is door ecoloog Jeroen Demmer bedacht en uitgewerkt. Hij heeft ook de keuze voor de struiken en planten bepaald. De soorten zijn uitgekozen als struik/struweel vormers, in totaal 250 planten. Dit zijn de 10 soorten die zijn aangeplant:
•             Katwilg (Salix viminalis)                                
•             Hazelaar (Corylus avellana)                         
•             Hondsroos (Rosa canina) 
•             Egelantier (Rosa rubiginosa)
•             Gewone vogelkers (Prunus padus)         
•             Sleedoorn (Prunus spinosa)                       
•             Trosvlier (Sambucus racemosa) 
•             Gelderse roos (Viburnum opulus)
•             Wegedoorn (Rhamnus cathartica) 
 
Deze variëteit aan plantsoorten vraagt om verschillen in aanplantomstandigheden; sommige soorten willen liever droger en zonniger staan, andere wat natter en verdragen ook goed halfschaduw. Daar hebben we rekening mee gehouden tijdens het beplanten avn de wal. De diversiteit aan soorten bieden waardevolle eigenschappen voor insecten, vogels en zoogdieren. Veel planten hebben bloemen of steenvruchten en bessen. Gedurende het hele jaar geeft dit voedsel voor de dieren. Daarnaast zijn er enkele snel-groeiende planten en struiken die veel massa creeren waardoor er wegkruipmogelijkheden ontstaan voor vogels en dieren.
                                                                          
Meer biodiversiteit aan de dijk           
Er gaat nog veel meer gebeuren langs het dijktraject en de dijkversterking in het kader van de biodiversiteit. Dit wordt de komende periode nog verder uitgewerkt. Het beplanten van de grondwal op het tijdelijke terrein is een mooie maatregel die bijdraagt aan het vergroten van de soortenrijkheid in de omgeving. Als het dijkversterkingsproject klaar is, over een aantal jaar, gaan we kijken wat we doen met de boompjes en struiken die nu geplant zijn en tegen die tijd flink gegroeid zijn. We gaan dan op zoek naar mooie nieuwe plek langs de dijk of in de omgeving, voor een definitieve plek. Zo blijven ze ook na afronding van het project behouden.

Cookie-instellingen