Goedgekeurd dijkversterkingsplan

19-10-2023 1064 keer bekeken

Goed nieuws: we kunnen starten met de uitvoering van de dijkversterking. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 oktober het dijkversterkingsplan Neder-Betuwe goedgekeurd.

In de afgelopen jaren heeft het waterschap een plan gemaakt voor de uitvoering van dijkversterking Neder-Betuwe. Dat deed we samen met de gemeente, de provincie, omwonenden, bedrijven en andere partijen. Dit plan heet het Projectplan Waterwet. In het afgelopen jaar heeft het waterschap betrokkenen steeds meegenomen in het maken van dit projectplan.

We leggen het Projectplan Waterwet nogmaals ter inzage; nu ook de vergunningen van de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe. Het ontwerpplan en ontwerp-vergunningen hebben eind 2022 al ter inzage gelegen. Het plan bestaat uit een hele reeks documenten. Lees meer op onze webpagina Ter Inzage

Indien u bezwaar hebt tegen het dijkversterkingsplan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. De provincie Gelderland coördineert de procedure en gaat nu de indieners van zienswijzen informeren over het antwoord op hun zienswijzen. Bent u geïnteresseerd in de zienswijzen en antwoorden hierop? Meer hierover leest u in de officiële publicatie van de provincie.

Cookie-instellingen