Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten mee in dijkversterking

11-10-2023 760 keer bekeken

Vrijdag 6 oktober vond de bestuurlijke overdracht in het kader van de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten plaats. Na een jarenlange voorbereiding heeft Provincie Gelderland de regie overgedragen aan Waterschap Rivierenland.

Naast alle belanghebbenden vanuit de omgeving waren ook Ans Mol, gedeputeerde van provincie Gelderland, en Henk van 't Pad, Heemraad van Waterschap Rivierenland aanwezig voor de overdracht. Alle betrokken partners zijn blij met deze stap. Zo komt de uitvoering van de gebiedsontwikkeling nog dichterbij. Daarmee krijgt het gebied een impuls die daar zeer welkom is.

Het Waterschap start in het voorjaar 2024 met de dijkversterking van de Waalbandijk Neder-Betuwe en combineert dit met de aanleg van Veerhaven bij Ochten. Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Gemeente NederBetuwe, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

Nu het uitvoeringstraject van start gaat, blijft een zogeheten ‘kwaliteitstoetsteam’ - met deelnemers vanuit alle betrokken partners - de samenwerking ondersteunen. We denken dat recreanten en omwonenden er enorm van gaan genieten. Als sporter, wandelaar en natuurliefhebber ga je beleven dat de werkzaamheden gaan leiden tot een mooie, waardevolle mix van waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

Cookie-instellingen