Dijkwerkers op bezoek

21-09-2023 881 keer bekeken

Vanmiddag kwam er een mooie groep dijkwerkers uit heel Nederland op bezoek bij dijkversterking Neder-Betuwe voor Dijkwerkers On Tour. Deze tour is een initiatief van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar ook ons dijkversterkingsproject onder valt.

Dijkwerkers nemen een kijkje in de keuken van andere projecten, om zo van elkaar te leren. Bij onze dijkversterking ging het over de unieke, vroegtijdige marktbenadering door Waterschap Rivierenland. Daarbij stond samenwerking met de aannemer centraal. We willen samenwerken op basis van vertrouwen in elkaar en in elkaars vakmanschap. Met oog en respect voor elkaars belangen én voor de omgeving. Dijkwerkers, bedankt voor jullie komst en hopelijk vol inspiratie weer terug naar huis!

Cookie-instellingen