Start aanleg nieuwe bouwkeet

18-09-2023 854 keer bekeken

Volgend jaar start de uitvoering van de dijkversterking. Daarom maken we nu vast een bouwkeet voor het projectteam.

Dit kan niet op onze huidige locatie. Daarom schuiven we een stukje op richting de dijk. Dekker stelt hiervoor een terrein beschikbaar direct ten oosten van hun bedrijfsterrein aan de Waalbandijk.

Werkzaamheden beginnen 18 september

In de week van 18 september starten we met de aanleg. De grond wordt dan voorbereid. We leggen een grondwal aan. Ook voeren we via het water zand en ander funderingsmateriaal aan. Vervolgens komen er riolering en kabels in de grond. Daarna wordt er geasfalteerd. Waarschijnlijk begin oktober. Dit doen we met een elektrische asfalteermachine. Emissieloos dus. Daarna komt er een bouwkeet. Er komen werkplekken in en parkeerplaatsen bij. Op het dak komen zonnepanelen. We verwachten in januari klaar te zijn. De bouwkeet blijft staan tijdens de uitvoering. 

Vragen of zorgen?

We verwachten weinig tot geen overlast van geluid of licht bij de aanleg en bij het gebruik van de bouwkeet. Heeft u vragen, zorgen of tips over de bouwkeet? Of over de dijkversterking? Dan gaan we graag met u in gesprek. Bel de Omgevingstelefoon Dijkversterking Neder-Betuwe, tel. 06-51 972 834. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Of stuur een e-mail naar neder-betuwe@wsrl.nl.  

 

Cookie-instellingen