Visuele inspectie woningen

18-07-2023 365 keer bekeken

We willen de kans op schade aan woningen en andere panden zo klein mogelijk maken. De werkzaamheden passen we hierop aan, als dit kan. Om te weten op welke plekken we extra op moeten letten, zijn er onderzoeken nodig. Zoals bouwkundige metingen.

BBCI Frijwijk voert voor Dijkversterking Neder-Betuwe deze bouwkundige metingen uit.

Eerste inventarisatie

Zij hebben inmiddels een eerste inventarisatie gemaakt van de bebouwing. Daarbij is onder meer gekeken naar het bouwjaar en de afstand tot de werkzaamheden aan de dijk. Met deze informatie kunnen we inschatten welke panden uitgebreider in beeld gebracht moeten worden.

Onderzoekers aan het werk

De dijkbewoners hebben onlangs een brief gehad waarin staat of hun huis verder in beeld gebracht moet worden of niet. Sommige gevels van woningen worden daarvoor vanaf een afstand bekeken door medewerkers van BBCI Frijwijk. Het kan dus zijn dat u binnenkort medewerkers van dit bedrijf dijkwoningen ziet bekijken. Zij kunnen zich altijd legitimeren als medewerker van BBCI Frijwijk.

Vragen of zorgen?

Heeft u vragen over de onderzoeken of over de dijkversterking? Bel dan met onze omgevingsmanagers via de Omgevingstelefoon Dijkversterking Neder-Betuwe, 06 - 5197 2834. Of stuur een e-mail naar nederbetuwe@wsrl.nl.

Cookie-instellingen