Nieuwe natuurvergunning door vervallen bouwvrijstelling

29-06-2023 374 keer bekeken

De bouwvrijstelling voor stikstof is komen te vervallen door een uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het Waterschap Rivierenland de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof in de bouwfase moest onderzoeken en een nieuw vergunning heeft aangevraagd.

De provincie Gelderland heeft op basis van deze aanvullende informatie opnieuw een besluit genomen over de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming.

Deze natuurvergunning is door de provincie Gelderland opnieuw ter inzage gelegd. U kon tot en met 10 augustus 2023 reageren. Meer hierover leest u in deze publicatie op Overheid.nl.

Bekijk de stukken

Cookie-instellingen