Stageonderzoek communicatie Dijkversterking Neder-Betuwe

01-03-2023 520 keer bekeken

Student Linn Driessen heeft een onderzoek gedaan naar de communicatie bij onze dijkversterking. “Het waterschap doet het behoorlijk goed en slaagt erin om de omgeving te betrekken.” Dat vindt een ruime meerderheid van de mensen die aan het onderzoek meewerkten.

Het onderzoek

Dijkversterking Neder-Betuwe geeft studenten graag een kijkje in de keuken bij het werken aan de dijk. Linn Driessen studeert land- en watermanagement op de Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze deed een onderzoek naar de communicatie bij onze dijkversterking door in gesprek te gaan met dijkbewoners in Neder-Betuwe. Begin dit jaar heeft ze ook een enquête onder dijkbewoners verstuurd. Met het presenteren van haar bevindingen heeft ze haar stage afgerond.

Waardering

Vooral dijkbewoners in de omgeving van Ochten en Dodewaard hebben meegewerkt aan het onderzoek. De dijkgesprekken aan de keukentafel en ook de inloopavonden worden gewaardeerd. Naast het gesprek zijn de persoonlijke informatiemappen, de brieven en de website goede informatiebronnen. De meerderheid voelt zich hierdoor betrokken bij het project.

Kritiek

Linn heeft ons laten zien dat er ook kritische geluiden zijn. Wat ze vaak hoorde is dat bewoners lang moeten wachten op duidelijkheid of een reactie. Sommige mensen vinden dat er te weinig geluisterd wordt en hun inbreng onvoldoende wordt meegenomen.

Verbeterpunten

Wij zijn ons er van bewust dat elke plek anders is, en soms het gesprek nou eenmaal moeilijker verloopt. Dat heeft te maken met belangen. Het onderzoek geeft ons wel inzicht waar we kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door vooraf duidelijker te zijn over wat een dijkbewoner van ons kan verwachten, en de reactietijd voor een antwoord te verkorten.

Cookie-instellingen