Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage

16-01-2023 743 keer bekeken

Het waterschap heeft een rapport opgesteld om de milieueffecten van de dijkversterking in beeld te brengen. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft haar advies op dit rapport uitgebracht. Het advies heeft geen invloed op het dijkversterkingsplan en de procedureplanning.

Wat staat er in het advies van de commissie m.e.r?

De Commissie m.e.r. vindt de alternatieven en de afweging van de alternatieven voor de dijkversterking goed. Maar ze vragen wel om een aanvullende beschrijving van de effecten van de dijkversterking voor

  1. het foerageergebied van watervogels zoals b.v. ganzen
  2. de dijk als historisch geografisch element.

Verder stelt de Commissie voor om de effecten van de stikstofdepositie in beeld te brengen.

Wat gaan we met dit advies doen?

  • We vullen het dossier aan met de twee inhoudelijke beschrijvingen van de effecten.
  • We vragen een nieuwe vergunning aan voor de Wet natuurbescherming. Hier waren we al mee bezig vanwege de gewijzigde regelgeving voor stikstofdepositie door de uitspraak van de Raad van State in november 2022.

 

Wat is de rol van de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. toetst de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Meer info

Ga naar adviezen van de Commissie m.e.r. over dijkversterking Neder-Betuwe

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.