Klankbordgroep denkt mee over dijkversterking

22-12-2022 672 keer bekeken

Om te komen tot een dijkversterkingsplan, gaan de gemeente, het waterschap en verschillende betrokkenen met elkaar om tafel. Regelmatig laat het waterschap haar ideeën beoordelen door de klankbordgroep.

Klankbordgroep is een groep belanghebbenden

De klankbordgroep bestaat uit 20 mensen die verschillende belangen hebben in het project. Denk aan mensen uit de historische kring, bewoners, vertegenwoordigers van milieubelangen, vertegenwoordigers van de ondernemers. “De klankbordgroep voor de dijkversterking Neder-Betuwe is echt een goede mix van betrokkenen. Ze wonen of ondernemen langs de hele dijk. Het is een heel divers gezelschap met heel verschillende achtergronden,” vertelt Jacqueline van Rijn, bewoonster van de dijk in IJzendoorn en lid van de klankbordgroep. Samen hebben deze mensen een heel belangrijke rol.

Meedenken en beoordelen

De klankbordgroep is ruim drie jaar geleden opgezet om mee te denken bij verschillende onderdelen in het dijkversterkingsplan. Daarnaast beoordeelt zij uitgewerkte plannen. “Wanneer je wil dat mensen meedenken met de plannen, moeten mensen voldoende kennis hebben over de onderwerpen. Pas dan kan je een waardevolle bijdrage verwachten,” licht Jacqueline toe. “Het waterschap liet ons in gesprek gaan met diverse deskundigen, bijvoorbeeld een verkeerskundige voor de weginrichting. En een landschapsarchitect voor kennis over de omgeving van de dijk. Zo werden we serieuze gesprekspartners.”

Van breed naar smal

Zo eens in de drie maanden is er een klankbordgroepoverleg. Vaker als er bijzondere zaken te bespreken zijn. Jacqueline: “Aan het begin van het proces liepen we het hele dijktraject langs. Hoe kan de dijk worden aangepast? Kan het verbreden binnendijks, buitendijks of anders? Welke constructies zijn mogelijk? Van grof gingen we naar steeds fijner. Zo ontstonden een paar scenario’s voor de dijkversterking, met uiteindelijk een voorkeursscenario. Daarna werd deze nog verder gefinetuned.”

Grote mix aan onderwerpen

Jacqueline: “Door de jaren heen hebben we over zo veel dingen meegedacht. Het ging over het hele dijkontwerp met de weginrichting, inclusief verkeersremmende maatregelen en Gastvrije Waaldijk.

We dachten mee over het vergroten van de biodiversiteit, het aantal soorten planten en dieren rondom de dijk. En ook belangrijk: hoe wordt schade voorkomen en hoe wordt omgegaan met eventuele schade die kan ontstaan aan gebouwen door de dijkversterking.”

Inrichting van de dijk

Jacqueline: “Door gesprekken en ons advies gaat de snelheid binnen de bebouwde kommen van Dodewaard en Ochten naar 30 km/h. Net als in IJzendoorn. Om te zien hoe een dijkversterking in de praktijk in z’n werk gaat, gingen we op excursie naar Oosterhout. En konden we in gesprek met de aannemer, ook over de uitvoering van de Gastvrije Waaldijk. Binnen het project bespraken we de mogelijkheden. We hadden het over de grasbetontegels, de plaatsen van rustpunten en het verbreden en verhogen van de Waalband tot een stoep. Bij Ochten hebben de stoepen ook een waterkerende functie gekregen. Daardoor hoeft de dijk minder verhoogd te worden. Bij het Dorpshuis in IJzendoorn komt een tribune op de dijk aan de landzijde met een informatiepunt over de baksteengeschiedenis. Aan de buitenzijde van de dijk komen extra parkeerplaatsen. Zo behalen we heel mooie resultaten!”

Stem bij uitvoering

Komend jaar start de aannemer met de uitvoering van het dijkversterkingsplan. Jacqueline: ”Als klankbordgroep maken we graag kennis met de aannemer. We zijn nieuwsgierig naar zijn aanpak. Het is belangrijk dat hij goed weet wat er leeft bij de partijen aan de dijk. Dat er op tijd met hen gecommuniceerd wordt. En dat hij goed bereikbaar is voor bewoners en bedrijven. We denken graag met hem mee.”

Cookie-instellingen