In de grond rondom de dijk

08-12-2022 723 keer bekeken

Bij een dijkversterking gebeurt er van alles rondom een dijk. Sommige zaken zijn zichtbaar: een nieuwe weg op de dijk, inrichting van de natuur. Andere zaken zie je niet terug. Denk aan het plaatsen van damwanden in de dijk en het verleggen van kabels en leidingen.

Kabels en leidingen in kaart

“In de grond rondom de dijk kunnen kabels en leidingen liggen. Zowel bovenop in de kruin, als in de teen, aan de voet van de dijk,”, legt Niek Plaggenmarsch, adviseur Kabels en Leidingen bij Waterschap Rivierenland, uit. “Kabels van telecombedrijven, denk aan de glasvezelkabel, en elektriciteit. En leidingen voor het transport van water en gas. Ze kunnen langs de dijk, maar ook kruisend over de dijk heen, lopen. We willen uiteraard voorkomen dat we tijdens graafwerkzaamheden een kabel of leiding beschadigen. Daarom brengen we ze allemaal in kaart.”

Mogelijke problemen voor zijn

Niek: ”Zo weten we waar alle kabels en leidingen lopen. Zodra we ook weten hoe we de dijkversterking aanpakken, weten we of en waar een probleem kan ontstaan met de ligging van de kabels en leidingen. Er zijn verschillende soorten problemen. Een probleem kan ontstaan wanneer we de dijk verplaatsen. Het kan zijn dat een kabel daardoor bloot komt te liggen. De grond is verplaatst, maar de kabel ligt er nog. Ook kan een knelpunt ontstaan doordat de dijk verhoogd wordt. Een leiding die nu 60 centimeter onder de grond ligt, zou dan bijvoorbeeld in een keer een méter onder de grond liggen. Ook kan bij een dijkverhoging het gewicht van de extra zandlaag teveel zijn voor bijvoorbeeld een gasleiding. Deze kan het begeven onder teveel druk. Allemaal zaken die we niet willen en we dus gaan voorkomen.”

Komen tot een verleggingsplan

Niek: “Nu weten we waar de mogelijke problemen zitten. Daarmee kunnen we in gesprek met de kabel- en leidingbedrijven. In overleg bekijken we waar de kabels en leidingen na de dijkversterking een plek kunnen krijgen. Is dat in grond van bewoners, bedrijven of gemeente? Dan gaat het waterschap voor de kabel- en leidingbedrijven aan de slag om toestemming te krijgen van de grondeigenaar. Uiteindelijk ontstaat er een overzicht van de ligging van de kabels en leidingen na de dijkversterking.”

Falen van een dijk voorkomen

Niek: “De sterkte van een dijk wordt op veel punten beoordeeld. Hoogte en stabiliteit spreken voor zich. De plek van de kabels en leidingen in de grond is echter ook een belangrijk punt. Liever wil je geen gegraaf in een dijk of aan de voet van een dijk. Dat doet altijd iets met een dijk. En je wil al helemaal geen lekkende leidingen in of vlakbij de dijk. Daar waar het kan plaatsen we kabels en leidingen dan ook buiten de dijkzone. Waar dat niet kan, bepalen we met zorg hoe ze komen te liggen. We willen dijkfalen door leidingfalen voorkomen.”

Eerst nieuw aanleggen, dan oud verwijderen

Niek: “Bewoners en bedrijven ervaren altijd overlast van zo’n groot project als een dijkversterking. Daar waar we overlast kunnen voorkomen of verminderen, doen we dat. Zo plaatsen we eerst de nieuwe kabels en leidingen. Nadat die aangesloten zijn, halen we de oude kabels en leidingen pas weg. Zo zorgen we ervoor dat iedereen maar minimale tijd zonder toestroom van water, gas, elektriciteit en internet zit. En als het voor de fasering nodig is, verzorgen we zelfs soms een tijdelijke leiding, zie ook de foto.”

Cookie-instellingen