Samen ruimte maken voor de dijkversterking

01-12-2022 669 keer bekeken

In de komende jaren versterken we de Waaldijk tussen Echteld – Dodewaard. Dat doen we door hem te verbreden, te verhogen en een damwand te plaatsen. De dijkversterking beschermt het gebied achter de dijk de komende tijd tegen het water van de Waal.

Een grote klus in het belang van alle bewoners en bedrijven in het gebied. Deze klus kunnen we niet klaren zonder hulp van veel partijen. Denk aan grondeigenaren en grondgebruikers rondom de dijk.

Gebruik grond rondom de dijk

Om de dijkversterking uit te voeren moeten we rondom de dijk aan de slag. We hebben werkruimte nodig. Door het verhogen en verbreden van de dijk hebben we ook extra ruimte voor de ‘nieuwe’ dijk nodig. Soms is dit al grond van het waterschap. Regelmatig is het grond van bewoners, bedrijven of gemeente. Dan start het waterschap met het verwerven van grond (percelen) voor tijdelijk of blijvend gebruik.

Meedenken bij vormen dijkplan

We betrekken de omgeving al vroeg bij het maken van de plannen voor de dijkversterking. Verschillende mogelijkheden voor de uitvoer van de dijkversterking leggen we voor aan de klankbordgroep. Grondeigenaren kunnen hun reactie op de plannen geven. We luisteren naar hun wensen. En kijken waar maatwerk mogelijk is. Zo kunnen we soms door kleine aanpassingen aan het ontwerp bomen, een bijzondere tuininrichting of een tuinhuis sparen. In overleg komen we zo tot het ontwerp dat nu ter inzage ligt.

Verwerven van niet-eigen grond

“Als dit ontwerp er ligt, weten we welke perceelgedeelten we nodig hebben,” vertelt Jack Ritsema, senior coördinator Grondverwerving bij Waterschap Rivierenland. “Een deel van die percelen is al in ons bezit, een deel niet. Omdat we dat laatste deel ook nodig hebben starten we met ‘grondverwerving’. Het doel van grondverwerven is ervoor zorgen dat de percelen die we nodig hebben op tijd beschikbaar zijn. Het proces van grondverwerven kost veel tijd. Daarom beginnen we er al mee voordat er een definitief ontwerp ligt. De aannemer die de dijkversterking uit gaat voeren wil na akkoord op het ontwerp snel kunnen starten.”

Tijdelijk en blijvend gebruik

Jack: ”Het is niet zo dat we alle grond die niet van ons is willen kopen. Een groot deel van de grond die we verwerven hebben we maar tijdelijk nodig. We gebruiken het om met ons materieel bij de dijk te komen (tijdelijke ingebruikname). Of om aanpassingen te doen aan of onder de grond (zakelijk recht). Denk aan het ondergronds verleggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven of het plaatsen van een damwand. Na de dijkversterking krijgen de grondeigenaren de grond weer in gebruik. Alleen een klein deel kopen we aan. Die grond is blijvend nodig voor de aanpassing van de dijk of als beheerstrook aan de voet van de dijk.”

In gesprek met elkaar

Jack: ”Het waterschap heeft twee externe bureaus ingeschakeld die de grondverwerving op zich nemen. Grondverwervers gaan in gesprek met de grondeigenaren en grondgebruikers. Ze leggen uit welke grond tijdelijk of blijvend nodig is voor de dijkversterking. Heel precies bekijken zij welke gevolgen dit heeft voor de grondeigenaar en grondgebruiker. Zij worden volledig schadeloos gesteld. Eigenaren en gebruikers ontvangen een marktconforme prijs voor (het gebruik van) de grond. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding voor eventueel herstelwerk dat moet worden gedaan. Denk aan het verplaatsen van een hek of het vervangen van beplanting. De afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Samen maken we zo ruimte voor de nieuwe dijk.”

Cookie-instellingen