Geografische informatie over de dijkversterking

07-11-2022 938 keer bekeken

Bij de voorbereiding van een dijkversterking verzamelen we veel gegevens. Die gegevens leggen we vast op kaarten. Door kaarten met elkaar te combineren, krijgen we erg nuttige informatie. Ook voor u kan deze informatie helpen bij het beantwoorden van vragen.

Webviewer geeft kaarten weer

De verschillende kaarten zitten samen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Ze worden zichtbaar gemaakt via de webviewer. De webviewer is een soort digitale kaartenbak waarin kaarten (lagen) en gegevens staan. U kunt de kaarten één voor één bekijken, maar ook met elkaar combineren. Met de webviewer geven we u de mogelijkheid dit zelf te doen.

Uitleg gebruik webviewer

Om u daarbij te helpen hebben we voor u een korte handleiding. Komt u er niet helemaal uit, dan kunt u bij een inloopspreekuur hulp krijgen. Kijk hier voor de data en locaties.

TIP'S:
- Het tegelijkertijd combineren van meerdere kaarten leidt niet altijd tot duidelijke informatie. Door de overlap van te veel kaarten verdwijnen nuttige gegevens uit het zicht.
- De webviewer werkt het best vanaf laptop of pc.

Cookie-instellingen