Ontwerp dijkversterking Neder-Betuwe ligt ter inzage

02-11-2022 717 keer bekeken

Om de dijkversterking uit te kunnen voeren, vragen we bij gemeente en provincie diverse vergunningen aan. De provincie legt al deze stukken vanaf vandaag ter inzage.

Voor de dijkversterking Neder-Betuwe is een dijkenplan opgesteld. Hierin leest u hoe we de dijk gaan versterken. Een uitgebreidere beschrijving treft u aan in het Projectplan Waterwet en het bijhorende milieueffectrapport. Om de dijk ook te kunnen bouwen vragen we bij gemeente en provincie diverse vergunningen aan. De provincie legt al deze stukken vanaf vandaag zes weken ter inzage.

Ontwerp verkeersplan en biodiversiteitsplan

Als de dijk straks versterkt is, wordt ook de dijkweg opnieuw ingericht. Samen met de gemeente is hiervoor een ontwerp-verkeersplan opgesteld. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het behoud en de uitbreiding van het aantal soorten planten en dieren langs de dijk. Daarvoor is een ontwerp-biodiversiteitsplan gemaakt. Dit ontwerp-verkeersplan en ontwerp-biodiversiteitsplan delen we ook met u. Zo krijgt u een totaalbeeld van de nieuwe dijk. We zien uw reactie op deze plannen graag tegemoet.

Uitleg en stukken

Wilt u meer weten over de terinzagelegging? Kijk dan hier.
Hier vindt u alvast de antwoorden op veelgestelde vragen over de terinzagelegging.

 

Cookie-instellingen