Plannen gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage

08-09-2022 420 keer bekeken

Provincie Gelderland heeft het ontwerp Provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage gelegd.

Daarnaast zijn ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-wijzigingen Watervergunning, de ontwerp-wijziging Omgevingsvergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming in te zien. Dit is een formele stap in de procedure. Tijdens deze inspraakperiode, 7 september tot en met 18 oktober 2022, heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp Provinciaal inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.  

De plannen rond de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn tussen 2015 tot 2022 ontwikkeld. In 2021 hebben de samenwerkende partijen (Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en Gemeente Neder-Betuwe) het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is nu verwerkt in een ontwerp Provinciaal inpassingsplan. De samenwerkende partijen hebben afgesproken de realisatie van de gebiedsontwikkeling rondom de veerhaven te combineren met de dijkversterking. Hierdoor werken we efficiƫnter. Bovendien kan de overlast voor de omgeving worden beperkt. Kijk hier voor meer informatie en alle stukken.

Cookie-instellingen