Extra natuuronderzoeken in het veld

07-06-2022 651 keer bekeken

Ecologen zoeken momenteel uit of er beschermde diersoorten zoals vleermuizen, steenuilen, planten, muizen, en amfibieƫn op of rond de Waalbandijk leven. Dit aanvullende natuuronderzoek is nodig voor de vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet.

De ecologen zoeken naar deze dieren of naar sporen ervan

Afhankelijk van wanneer deze diersoorten actief zijn, is het onderzoek overdag en 's avonds. Verder nemen de ecologen watermonsters uit sloten om te testen of er DNA van deze dieren in zit. Naast dit veldonderzoek vragen we ook aan lokale natuurclubs of zij informatie hebben over aanwezige soorten op en rond de dijk.

Alle gegeven gebruiken we voor de natuurtoets

Daarin staat hoe wij tijdens dijkversterkingswerkzaamheden rekening zullen houden met de natuur en de beschermde soorten.

Lees ook het interview met ecoloog Marcel Snijder: Natuur levert meer op dan we denken

 

Cookie-instellingen