Veerhaven Ochten stap dichterbij

20-12-2021 1423 keer bekeken

De plannen voor de veerhaven Ochten zijn grotendeels klaar. De haven wordt opnieuw ingericht, met veel aandacht voor natuur en recreatie. Waterschap Rivierenland krijgt de regie in de uitvoeringsfase in combinatie met de dijkversterking.

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland werkten samen aan het plan. Begin volgend jaar liggen de vergunningen en het provinciaal inpassingsplan ter inzage.

Ander Ochten

Het gebied tussen de dijk en de rivier bij Ochten gaat er anders uitzien. Aan de dijk komt een hoogwatervrij terrein vanwaar je het gebied kunt ontdekken. De haven wordt opgeknapt en hier komen aanlegplaatsen voor een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. In de uiterwaard wordt een geul aangelegd. Dat wordt een mooie groene omgeving voor plant en dier. Ook worden voor wandelaars paden en bankjes en tafeltjes aangelegd om uit te rusten. Recreanten kunnen hun auto achterlaten op een nieuwe parkeerplaats.

Eén partij

Waterschap Rivierenland begint 2023 met de uitvoering van de dijkversterking en zal deze ontwikkeling meenemen. Hierdoor kan er duurzaam gewerkt worden, onder meer door het hergebruik van materialen. Naar verwachting heeft één uitvoerende partij, het waterschap dus, meer grip op kosten en is het beter mogelijk overlast te beperken.

Lees meer

Cookie-instellingen