We gaan (virtueel) de dijk weer op!

31-05-2021 1146 keer bekeken

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het ontwerp voor dijkversterking Neder-Betuwe. Eind dit jaar is het definitieve dijkontwerp gereed. Dat betekent dat vaststaat hoe we elk stukje dijk gaan versterken.

En ook dat we weten hoeveel ruimte er nodig is om de aanpassingen aan de dijk te kunnen maken. Momenteel spreken we nog van een voorlopig dijkontwerp.

Uitnodiging Dijkgesprek

Voor ons is het moment aangebroken om dit voorlopig ontwerp voor te leggen aan de eigenaren van dijkwoningen en -percelen die binnen de dijkversterking vallen. Krijg je te maken met afspraken over gebruik of aankoop van grond, dan nodigen we je uit voor een dijkgesprek. Geen uitnodiging ontvangen maar wil je toch een dijkgesprek? Vraag dit dan aan via M.Neder-Betuwe@wsrl.nl

Vier deeltrajecten

Het ontwerpen van ruim twintig kilometer dijk is een hele klus. Om het behapbaar te houden, knippen we de totale lengte op in vier deeltrajecten. Per deeltraject ronden we een voorlopig dijkontwerp af. We streven ernaar in oktober 2021 het voorlopig ontwerp van alle vier de deeltrajecten gereed te hebben. Telkens als het dijkontwerp van een deeltraject gereed is, ontvangt een eigenaar binnen dit traject bericht van ons. Op de kaart hieronder staat de volgorde waarin wij werken (van 1 naar 4):

 

schema Planning dijk-gesprekken

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met één van de omgevingsmanagers 

Let op 

Door de huidige maatregelen vinden afspraken alleen online plaats.

Cookie-instellingen