Waar zijn we mee bezig?

11-08-2020 1710 keer bekeken

Het komend jaar zullen we minder contact met je zoeken dan afgelopen tijd. We zijn dan, vooral intern, bezig met het definitieve dijkversterkingsplan. De uitwerking van de nieuwe situatie bij woningen is daar een onderdeel van.

Omgevingsmanager komt langs

Als je langs de dijk woont, zal de omgevingsmanager onze ideeën bij jouw woning komen toelichten. Uiteraard kan je daarop reageren.

En daarna?

In de loop van volgend jaar gaan we allerlei documenten opstellen, die bij de officiële procedure volgens de Omgevingswet horen. Deze nieuwe wet gaat naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Daarvoor stellen we een Projectbesluit op, waarin het advies of toestemming van andere overheden is verwerkt. Dit vraagt voorbereiding en tijd van ons projectteam. Het waterschap neemt daarna zelf het Projectbesluit. Ook stellen we een Milieueffectrapport op, dat inzicht geeft in alle milieueffecten van het dijkversterkingsplan.

Verloop formeel proces

Begin 2022 stelt het waterschapsbestuur het ontwerp-Projectbesluit vast. Daarna volgt inspraak en de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij de Raad van State. Deze procedures nemen ongeveer heel 2022 in beslag.

In 2023 starten we met de uitvoering. Naar verwachting is eind 2025 de dijkversterking klaar. 

Kijk hier voor meer over de planning

 

Cookie-instellingen