Wat doen wij met jouw contactgegevens?

24-06-2020 2029 keer bekeken

Om contact te kunnen leggen en onderhouden voor het uitvoeren van dit project verwerken wij jouw contactgegevens. Bijvoorbeeld omdat we je op de hoogte willen houden, of omdat we werkzaamheden op of nabij jouw perceel moeten uitvoeren.

Dijkversterking Neder-Betuwe zit momenteel in de planuitwerkingsfase. In deze fase gaan we het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase nog meer in detail uitwerken. In een periode van ongeveer twee jaar werken we toe naar een definitief ontwerp en naar de start van de uitvoering. Wij blijven de dijkbewoners hierbij betrekken.

Om contact te kunnen leggen en onderhouden voor het uitvoeren van dit project verwerken wij jouw contactgegevens. Bijvoorbeeld omdat we je op de hoogte willen houden, of omdat we werkzaamheden op of nabij jouw perceel moeten uitvoeren. Het gaat dan om adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Via onder meer het kadaster en de basisregistratie personen inventariseren wij wie we moeten benaderen bij werkzaamheden.

Met wie delen wij gegevens

Enkele van deze gegevens kunnen worden verstrekt aan derden. Bijvoorbeeld als aannemers werk voor ons uitvoeren of (advies)bureaus tekeningen maken in opdracht van het waterschap waar adresgegevens aan worden toegevoegd. Daarnaast worden gegevens binnen het waterschap gedeeld met de afdeling omgeving en communicatie ten behoeve van gesprekken die hebben plaats gevonden tussen bewoner en omgevingsmanager en/of gebiedscoördinator en/of accountmanager.

Jouw gegevens inzien

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. Je mag ons op elk moment vragen om gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. Je mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op jouw verzoek gegevens overdragen aan een door jou aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kan worden gestuurd aan privacy@wsrl.nl.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met één van de omgevingsmanagers:

John Janssen, 06 129 91 164 / john.janssen@wsrl.nl
Danny Witte, 06 228 70 675 / d.witte@wsrl.nl
Kees Veraa, 06 186 44 605 / k.veraa@wsrl.nl

Cookie-instellingen