Veel belangstelling voor schetsontwerpen

19-02-2020 2860 keer bekeken

Afgelopen december werden in Echteld de eerste schetsontwerpen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Begin februari jl. volgden de schetsontwerpen en inloopbijeenkomsten voor Dodewaard, Ochten en IJzendoorn.

In Ochten is een presentatie over de varianten gegeven. Er was veel belangstelling: we ontvingen respectievelijk 20, 150, 80 en 50 bezoekers op de avonden.

Gesprekken bij de panelen maakten duidelijk dat de schetsen met het voorkeursalternatief begrijpelijk zijn en dat de afweging navolgbaar is. Er waren ook veel vragen.

In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, gaan we de dijkprofielen verder uitwerken en krijgen we het ontwerp definitief in beeld. De planuitwerkingsfase start nadat het voorkeursalternatief is vastgesteld door het bestuur van Waterschap Rivierenland en duurt tot eind 2021.   

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Cookie-instellingen