Voorkeursalternatief Ochten DT116-DT120

18-02-2020 2254 keer bekeken

Op donderdag 6 februari vond er een inloopbijeenkomst plaats in Ochten waar de ontwerpschetsen voor dijkversterking Neder-Betuwe zijn gepresenteerd.

Voor het dijktraject Ochten DT116-DT120 zijn er op de bijeenkomst vier alternatieven gepresenteerd, omdat er nog geen keuze voor het voorkeursalternatief was gemaakt.

Inmiddels is er een keuze gemaakt. Er is gekozen voor het verhogen van de kruin tot circa 0,7 meter. De teen van het buitentalud blijft gehandhaafd, maar het buitentalud zelf wordt enigszins opgehoogd zodat een vlak talud ontstaat. Er wordt binnendijks een stabiliteits- en pipingscherm geplaatst.

Dit alternatief heeft de voorkeur, omdat deze oplossing landschappelijk goed inpasbaar, duurzaam en goed te beheren is. Een demontabele of opdrijfbare waterkering is in overweging genomen. Dit alternatief is niet gekozen vanwege de veel hogere kosten van aanleg en beheer. Daarnaast is het beleid van het waterschap om alleen in gevallen met bijzondere cultuurhistorische waarden demontabele of beweegbare keringen toe te passen.

Het voorkeursalternatief voor dijkversterking Neder-Betuwe wordt naar verwachting in april door het bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neemt u dan contact met ons op.

Cookie-instellingen