Bij welke dijkpaal woon jij?

17-02-2020 4186 keer bekeken

De plaatsbepaling op de dijken met behulp van paaltjes is eeuwenoud. Ook voor dijkversterking Neder-Betuwe werken we met de dijkpaalnummering.

Dijkpalen zijn ijzeren of stenen palen die op onze dijken zijn geplaatst. Ze hebben dezelfde functie als de hectometerpaaltjes langs belangrijke wegen. Met behulp van de nummers op de dijkpalen kan bij problemen snel de exacte plek gevonden worden. Iedere dijk of dijkstrekking heeft meestal een eigen nummering. Waterschap Rivierenland werkt ook voor dijkversterking Neder-Betuwe met de dijkpaalnummering. De dijktrajecten van de schetsontwerpen zijn ingedeeld op basis van dijkpaalnummers. Bijvoorbeeld: je woont nabij dijkpaal DT056. Dan is schetsontwerp Dodewaard DT50-DT58 voor jou van toepassing.

Unieke code

Alle circa 5000 dijkpalen op de dijken van Waterschap Rivierenland zijn voorzien van een unieke code. Die bestaat altijd uit een combinatie van letters en cijfers. Bijvoorbeeld DT056. De letters geven aan om welk stuk dijk het gaat. In dit geval is dat het dijkvak Dodewaard-Tiel. Het cijfer 56  geeft aan dat dit het 56ste bordje is, vanuit Dodewaard gerekend. De plaatsbepaling op de dijken met behulp van paaltjes is eeuwenoud. Op de meeste dijken in ons land staan de paaltjes om de 100 meter.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

 

Cookie-instellingen