2e bijeenkomst klankbordgroep

14-11-2019 5260 keer bekeken

In de klankbordgroep van 6 november 2019 zijn de schetsontwerpen voor de Waalbandijk tussen Tiel en IJzendoorn besproken.

Het valt de klankbordgroep op dat met de nieuwe ontwerpuitgangspunten de nieuwe dijk beter inpasbaar is. De gemaakte keuzes om te komen tot een voorkeursalternatief zijn voor de klankbordgroep goed navolgbaar.

vergadering klankbordgroep 6 november
Vergadering van de klankbordgroep op 6 november 2019
Cookie-instellingen