Natuur levert meer op dan we denken

28-10-2019 5330 keer bekeken

Ecoloog Marcel Snijder heeft in de ontwerpfase van de dijkversterking een belangrijke rol. Hij helpt ons om tot goede oplossingen te komen, die rekening houden met de natuurwetgeving en ecologie.

Wie ben je?
Ik ben Marcel Snijder en werk bij de Provincie Gelderland. Daar geef ik advies over natuurwetgeving en ecologie aan allerlei projecten. Zoals bij de aanleg van provinciale wegen, natuurontwikkeling en dijkversterkingen.

Wat doet een ecoloog bij de Provincie?
Het systeem van natuur en ecologie (water, bodem en klimaat) moeten we beschermen, zodat het goed blijft functioneren. Dat is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Projecten, zoals een dijkversterking, moeten rekening houden met en zorgen voor behoud of verbetering van de natuur. Ik adviseer een project waar het juridisch allemaal aan moet voldoen voor de beschermde soorten en Natura 2000. Het veelbesproken stikstof is daar ook een aspect van.
En soms voer ik zelf veldonderzoek uit als er meer informatie voor een project nodig is.

Veldonderzoek

Wat doe je voor dijkversterking Neder-Betuwe?
Als het ontwerp en de plannen voor dijkversterking Neder-Betuwe klaar zijn, laat het waterschap die door de provincie goedkeuren via het Projectplan Waterwet. Provincie Gelderland beoordeelt dan of alles juridisch en beleidsmatig goed in dat projectplan is ingevuld. Het is dus heel belangrijk dat ecologie en natuurwetgeving binnen deze kaders passen.
Daarom denk ik nu al mee met de ontwerpen, en geef ik nu al aan wat belangrijk en nodig is.

Wat vind je belangrijk in je werk?
Ik wil graag de waarde van de natuur kenbaar maken. We hebben veel functies een plek te geven in ons land en één daarvan is natuur. Omdat de natuur niet voor zichzelf kan spreken, zie dat ik als mijn taak. Met het inpassen van alle functies is het belangrijk dat er wordt samengewerkt. Ik vind dat de natuur een prominentere rol moet hebben. Wist je dat veel milieuproblemen zich voordoen omdat er steeds minder natuur is? Terwijl natuur juist evenwicht kan bieden en de klappen kan opvangen, zoals een uitgestrekt mangrovebos bij een tsunami.

Het is jammer dat natuur geen zichtbaar geld oplevert. Het beeld is dat er steeds minder natuur is en het ons juist méér kost. Maar stel je eens voor dat morgen de Veluwe weg zou zijn, dan zullen een hoop mensen hun bedrijf kunnen sluiten of geen baan meer hebben. Natuur levert meer op dan we denken. Niet alleen geld, ook voor onze gezondheid en leefgenot.

Wij zijn ook een product van de natuur, en hebben ook balans nodig. De mensheid heeft de natuur hard nodig voor het voortbestaan van onze planeet en toekomstige generaties. We kijken als mensen te veel in het hier en nu. We kappen gemakkelijk een bos dat er honderden jaren over heeft gedaan om zich te ontwikkelen en veel waarde heeft. Maar we kijken wel gek op van modderverschuivingen als het veel regent.

Wat vind je van natuur hier rond de dijk? Zijn er zaken die er uitspringen?
De uitwaarden zijn prachtig en de Waal heeft een mooie dynamiek voor natuurlijke processen. Samen met de cultuurhistorie en de geschiedenis van de dijken is het typisch voor ons Nederlandse landschap.Dijken hebben wij hard nodig voor onze bescherming, maar zijn ook een barrière voor de ecologie. Plekken waar de barrière voor de natuur zo klein mogelijk is, springen er voor mij uit. Bijvoorbeeld langs de Waalbanddijk ter hoogte van Eldik. Daar raakt de natuur aan beide zijden de dijk.  De kamsalamander kan daar van de binnendijkse rivierkolken naar de oude rivierarmen buitendijks.

Maar ook de grote stukken van open water met bos, ruigte en kruidenrijke graslanden vind ik bijzonder. Die combinatie zorgt voor biodiversiteit. Op een aantal plekken in de uiterwaarden zoals bij Eldik en Dodewaard-Hien kom je dit tegen.

Wat kunnen we doen om de natuur een goede plaats te geven in ons project?
Natuur moet afwisselend zijn in structuur (land, water, reliëf), zodat het aantrekkelijk is voor verschillende soorten planten en dieren. In te kleine, geïsoleerde natuurgebieden verdwijnen bepaalde soorten en vallen gaten in het ecologisch systeem; de biodiversiteit neemt af. Het hele systeem wordt daardoor kwetsbaarder.
Maar het mooie van de natuur is, dat het zich best snel kan herstellen en aanpassen. Hier kan de mens nog wat van leren en wat dat betreft zijn wij ook ecologische wezens en onderdeel van de natuur. We moeten het meer op waarde gaan schatten, minder belasten en zorgen dat het voldoende robuust wordt.

Cookie-instellingen