Resultaten participatie-onderzoek bekend

25-09-2019 3951 keer bekeken

Eind 2018 vroegen we jullie om mee te werken aan het participatieonderzoek. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Een interview met onderzoeksleider Jan Fliervoet van Radboud Universiteit.

Wat hebben jullie onderzocht?
Waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat de ervaringen met participatie zijn van bewoners, omgevingsmanagers en van bestuurders. En dan met name bij dijkversterkingen. Dijkversterking Neder-Betuwe was een van de drie projecten in het onderzoek.
Verder hebben we gekeken welke criteria een project gebruikt bij het kiezen van de participatievorm.
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Een dijkwaterschap of omgevingspartner?’

Wie zijn jullie?
Het Institute for Science in Society is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. We analyseren, beoordelen en verbeteren de maatschappelijke inpassing van wetenschap en technologie.

De onderzoekers van de RU

Dat doen we  in samenwerking met onderzoeksinstituten over de hele wereld.

We hebben met drie onderzoekers en een masterstudent aan het project gewerkt.

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Bij Neder-Betuwe wilden we juist de ervaringen van burgers met participatie onderzoeken, daarvoor hielden we 11 diepte-interviews. En op de online enquête reageerden 88 mensen.

Kun je iets zeggen over het resultaat?
De belangrijkste resultaten zijn:
• Bewoners vinden participatie nodig en zijn over het algemeen positief over de participatie in de dijkversterkingsprojecten;
• Er zou meer aandacht moeten zijn voor het verwerken van informatie uit de omgeving en de terugkoppeling hiervan;
• Er is behoefte aan kleinschaligere (buurt)bijeenkomsten;
• Men vindt het online platform gebruiksvriendelijk en het is prettig dat je er elk moment gebruik van kan maken. Maar het platform is lastig voor mensen met minder digitale vaardigheden of die geen computer hebben.

Wat vond je verrassend?
Het is verrassend om te zien dat bewoners participatieprocessen van het Waterschap Rivierenland ervaren zoals de omgevingsmanagers dat bedoelen en sturen. Alleen de associaties over wat "participatie" is, lopen erg uiteen tussen bewoners en Waterschap Rivierenland. Kijk maar eens naar de woordenwolken.

Woordenwolk met associaties bij het woord ‘burgerparticipatie’ van de geïnterviewde medewerkers van WSRL.
Associaties geïnterviewde medewerkers van het waterschap
associaties van de geïnterviewden van KiS, TiWa en NeBe gecombineerd
Associaties geïnterviewden bewoners van de 3 dijkversterkingsprojecten

Wat is je belangrijkste advies voor dijkversterking Neder-Betuwe?
Verbeter de terugkoppeling van de resultaten naar de bewoners. Bij de bewoners is vaak onbekend wat er met de resultaten gedaan is en waarom sommige ideeën wel of uiteindelijk niet kunnen. Dus maak goede procedures die zorgen voor het ophalen en verwerken van informatie van de bewoners en de terugkoppeling ervan naar de bewoners. Zo voorkom je dat je hun betrokkenheid verliest.

 

Cookie-instellingen