Samenstelling klankbordgroep

30-07-2019 2875 keer bekeken

Het is gelukt om een klankbordgroep voor de dijkversterking Neder-Betuwe samen te stellen. Wij hebben daarbij vooral gekeken naar de evenredigheid van de belangen, maar ook naar het aantal vertegenwoordigers per dorp.

Enkele belangen, zoals die van agrarische bedrijven, worden in de klankbordgroep vertegenwoordigd door verenigingen of stichtingen.

Onder leiding van voorzitter Henk Zomerdijk komt de klankbordgroep Dijkversterking Neder-Betuwe dit jaar enkele keren bijeen. De negentien klankbordgroep-leden worden meegenomen in het ontwerpproces voor de nieuwe dijk. Daarbij bouwen zij kennis op, zodat zij kritisch met ons mee kunnen kijken en reageren op de ontwerpen.

Naast de klankbordgroep blijft de website een belangrijke plek waar we met elkaar het gesprekvoeren. In ons virtuele ontwerpatelier hangen we vanaf eind september schetsen op. Uiteraard mag je daarop reageren. Graag zelfs!

Cookie-instellingen