Denk je mee in de klankbordgroep?

20-06-2019 2324 keer bekeken

Er komt een klankbordgroep voor de dijkversterking Neder-Betuwe. Deze groep helpt bij het maken van een voorkeursalternatief voor het dijkontwerp. Dit voorkeursalternatief dient het beste zijn voor iedereen. Belangstelling? Lees verder!

Opzet

  • Deelnemers denken mee vanuit het algemeen belang over principekeuzes in het dijkontwerp.
  • De groep bestaat uit maximaal twintig personen die tijd heeft om dit jaar zo’n 4 maal met ons rond de tafel te gaan.
  • In de samenstelling van de klankbordgroep komen alle belangen in de juiste verhouding terug. Bij veel aanmeldingen kan dit betekenen dat er niet voor iedereen een plek is.
  • Als deelnemer van de klankbordgroep mag je best een eigen belang hebben, maar in een klankbordgroep heb je een andere rol. Daarom bespreken we individuele situaties in een keukentafelgesprek.

Aanmelden
Inmiddels is de termijn van aanmelden gesloten en zijn we bezig om een selectie te maken uit de aanmeldingen.

Beste voorkeursalternatief
Met deze aanpak hopen we samen met u tot het beste voorkeursalternatief te komen. Dat gedragen wordt door verschillende partijen: bewoners, bedrijven en belangengroepen. En waarvan u begrijpt hoe het tot stand is gekomen en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Cookie-instellingen