Meer duidelijkheid

20-06-2019 2235 keer bekeken

We gaan het voorkeursalternatief voor de dijkversterking meer inhoud geven. Dat is goed nieuws want zo krijg je eerder duidelijkheid over het dijkontwerp en de ruimte die nodig is.

Hoe gaan we dat doen?
We gaan eerst schetsontwerpen maken voor vijf plekken langs de dijk. Hierin houden we rekening met de belangen of waarden die er binnendijks en buitendijks zijn. We zoeken naar een ontwerp dat voor iedereen het meest optimaal is. De schetsontwerpen met de toelichting en uitleg  komen in september op deze website. Hierop kan je reageren, graag zelfs!

Alle reacties nemen we mee in de volgende ronde waarin we een ontwerp maken voor het gehele dijktraject. In november en december zullen wij je hierover meer informatie geven. Deze detaillering van het dijkontwerp was eigenlijk pas voorzien in de volgende fase, de Planuitwerkingsfase.
Wil je meer weten over het ontwerpproces, klik dan hier.

Wat gaan we anders doen?
Eerst waren we van plan om het voorkeursalternatief samen te stellen uit de drie alternatieven die we op deze website hebben laten zien. Deze drie alternatieven zijn gebaseerd op ontwerpen met maatregelen alleen binnendijks, maatregelen alleen buitendijks of met een stalen damwand. In de volgende fase zouden we deze alternatieven uitwerken naar een optimaal ontwerp. We hebben besloten om dat nu al te doen. Dit betekent dat we je niet zullen vragen om jouw mening te geven over deze drie alternatieven.

Website
Wij willen deze website gebruiken als een virtuele klankbordgroep. Wij informeren je hier over onze ontwerpen en vragen jouw reacties erop.  Wij zullen steeds feedback geven op jouw opmerkingen.

Klankbordgroep
Om een intensiever gesprek  met bewoners, vertegenwoordigers van natuur, bedrijven en cultuurhistorie  mogelijk te maken richten we een klankbordgroep op.  

Klik hier voor de globale actuele planning.

 


Cookie-instellingen