Waarderen kansrijke alternatieven

05-03-2019 1318 keer bekeken

Het is nooit leuk om terug te komen op eerdere planningen, en toch zit er niets anders op. De bedoeling was dat je vanaf deze week kon aangeven wat je van de alternatieven vindt, het zogenaamde ‘waarderen’.

Helaas is er een kans dat we de alternatieven na het waarderen alsnog moeten aanpassen. En we doen het liever in één keer goed, dan twee keer half.

Hoe komt dit?

Misschien heb je er al iets over gehoord of gelezen: uit de eerste berekeningen blijkt dat andere dijkversterkingsprojecten in het rivierengebied langs de Waal duurder uitvallen dan eerder gedacht. Voor dat we verder gaan met de projecten onderzoekt het waterschap welke maatregelen genomen kunnen worden om de kosten voor de dijkversterkingen binnen de perken te houden. De uitkomsten hiervan kunnen zorgen voor veranderingen in de alternatieven van dijkversterking Neder-Betuwe die we aan jou voor willen leggen. De komende maanden wordt hier aan gewerkt. Hoe lang dat duurt is nog niet precies te zeggen maar we zullen je, als er meer bekend is, informeren.

En nu?

We kunnen je op zijn vroegst in het tweede kwartaal meer duidelijkheid geven over de planning van het waarderen en het voorkeursalternatief. We vinden dit heel vervelend, met name voor jou. Toch zijn we liever open en eerlijk, dan dat we nu in gesprek gaan en er later op terug moeten komen.

Meer informatie 

Alle bewoners hebben van ons ook een uitgebreide brief gekregen. Daarin staat nog wat meer informatie dan in dit bericht. Uiteraard kun je bij ons terecht voor vragen en opmerkingen:

John Janssen: john.janssen@wsrl.nl of 06 129 91 164
 

Cookie-instellingen