Nieuwe planning en waarderen kansrijke alternatieven

01-02-2019 1155 keer bekeken

Eind 2018 stuurden we je een brief, waarin we al aangaven dat we meer tijd nodig hebben om een voorkeursalternatief te kunnen presenteren. Naar verwachting stellen we nu in september 2019 het voorkeursbesluit vast.

We merkten op een gegeven moment dat we meer informatie nodig hadden, voordat we aan de volgende stap kunnen beginnen. Daarnaast werd duidelijk dat we verder gaan met de drie alternatieven:

  • A (binnendijks versterken) 
  • B (buitendijks versterken) 
  • C (plaatsen van een constructie). 

De oplettende lezer heeft vast gezien dat we in een eerdere fase 3 extra alternatieven (D, E en F) gebruikten. Maar deze verschillen te weinig in dijkomvang van A, B en C om in de effectafweging een verschil te maken. Wat hier de reden voor is, lees je in onze laatste brief. Naar verwachting stellen we in september 2019 het voorkeursbesluit vast. Op deze pagina vind je de aangepaste tijdlijn

Wat denk jij ervan? 

Binnenkort zetten we per dijktraject de kansrijke alternatieven op het platform, met de effecten erbij. Je kunt dan je waardering/voorkeur per alternatief aangeven. Als het zover is, informeren wij je op dit platform over hoe je kunt waarderen.

Cookie-instellingen