Afronding verkenning vraagt meer tijd

19-12-2018 3025 keer bekeken

Een dijkversterking voorbereiden is niet altijd even eenvoudig. Helaas sluiten we dit jaar af zonder een voorkeursalternatief. Iets wat we je wel hebben beloofd. Ik besef dat dit voor jou vervelend kan zijn. Vertraging is nooit leuk, maar we moeten zorgvuldig te werk gaan.

De keuze van een dijkoplossing is een te belangrijke stap. Op dit moment missen we nog informatie die nodig is voor een goede afweging. Zoals een effectrapportage, die ook belangrijk voor jou is om je waardering aan te geven. En zonder waardering kunnen we de weg naar een voorkeursalternatief niet inslaan.

“Wanneer dan wel?”, zul je je afvragen. We zijn voorzichtig in het noemen van een datum, maar denken dat het rond de zomer wordt, dat we een voorkeursalternatief hebben. Dit betekent dat we begin volgend jaar jouw waardering van de kansrijke alternatieven gaan vragen. En praten we je bij over ontwikkelingen rondom het voorkeursalternatief. Hierover volgt nader bericht.

Intussen zijn we met veel dijkbewoners in gesprek. Hoewel we nu dus nog geen duidelijkheid kunnen geven over een definitief dijkontwerp, helpt een gesprek misschien wel om wat zorgen weg te nemen.

Heb jij een dringende vraag, neem dan contact op met mij of met John. Schroom niet om ons te bellen, of stuur een e-mail. We reageren zo snel als we kunnen.

Len Hazeleger: l.hazeleger@wsrl.nl of 06 515 43 734
John Janssen: john.janssen@wsrl.nl of 06 129 91 164

Voor nu wensen we je natuurlijk hele fijne feestdagen!

Len Hazeleger (ook namens John Janssen)

Cookie-instellingen