Adviezen voor het opstellen van de MER

04-12-2018 1867 keer bekeken

De provincie Gelderland heeft een definitief advies gegeven voor het opstellen van het milieueffectrapport voor de dijkversterking Neder-Betuwe

Bij het opstellen van het definitieve advies heeft de provincie het advies van de commissie MER en de beantwoording van de ontvangen zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) betrokken.

We geven invulling aan de ontvangen adviezen bij het vervolg van het proces en bij het opstellen van het milieueffectrapport. Binnenkort informeren wij je op dit platform over het vervolg.

Cookie-instellingen