Kansrijke alternatieven per dijktraject

02-10-2018 2919 keer bekeken

Door onderzoek weten we welke mogelijkheden er zijn om de dijk te versterken. Dit noemen we kansrijke alternatieven. De tekeningen van de verschillende kansrijke alternatieven per dijktraject vind je op dit platform.

Kies jouw dijktraject en bekijk de verschillende kansrijke alternatieven van het desbetreffende traject!

Let op

De kaarten en beelden vertonen in deze fase nog grilligheden en gaan uit van een maximale breedte die nodig is om de nieuwe dijk te kunnen maken. Op basis van deze kaarten kun je dus nog geen harde conclusies trekken, maar we kunnen ze wel gebruiken om de effecten te beschrijven. Bij het voorkeursalternatief is dat wel in beeld. 

Vervolg

Eind oktober zijn de effecten (consequenties) van de alternatieven bekend. Deze effectbeoordeling zetten we ook op het platform. Op dat moment kun je een score toekennen aan de kansrijke alternatieven om zo jouw voorkeuren kenbaar te maken. Jullie waardering en de effectbeoordeling zijn belangrijk voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief. Dat is de oplossing die we verder gaan uitwerken.

Cookie-instellingen