Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage

16-08-2018 3657 keer bekeken

De Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de dijkversterking Waalbandijk Nederbetuwe ligt van 16 augustus tot en met 26 september 2018 ter inzage.

Voor de verkenning van de dijkversterking Neder-Betuwe wordt ook een milieueffectrapportage opgesteld. Hiermee kunnen we de milieubelangen in onze planafweging een plek geven. Voorafgaand aan het opstellen van dit rapport stellen we een ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) op. In de NRD staat welke alternatieven en welke milieuaspecten we onderzoeken, hoe uitgebreid en op welke manier.

Klik hier om de notitie te lezen.

Iedereen (inwoners, belanghebbenden en overheidsinstanties) kan op de NRD reageren. Een formele reactie moet zich dan wel richten op milieuzaken:

  • wat vind je van de manier waarop de milieueffecten worden betrokken bij de keuzes over de dijkversterking (zie hoofdstuk 4); heb je wellicht nog suggesties hoe het beter zou kunnen?

  • zijn alle relevante milieueffecten genoemd (zie hoofdstuk 5), of moeten er volgens jou nog andere effecten worden onderzocht?

  • op welke specifieke (evt. lokale) aandachtspunten zouden wij moeten letten bij de onderzoeken naar milieueffecten, bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden of cultuurhistorische objecten.

Heb je nog wensen voor en ideeën over ons ontwerpproces, dan kun je u hiervoor contact opnemen met één van onze omgevingsmanagers John Janssen (bel 06 129 911 64 of mail John Janssen ) of Len Hazeleger (bel  06 515 43 734 of mail Len Hazeleger)

Cookie-instellingen