Factsheets definitief

02-08-2018 1028 keer bekeken

In april maakten we factsheets. Daarop kan je per stukje dijk zien welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn voor de dijkversterking, en welke niet. We vroegen jou om ze te controleren. Jullie reacties hebben niet geleid tot een aanpassing in kansrijke oplossingen of oplossingen die nu al afvallen.

Er kwamen ruim 50 reacties binnen:  via het online platform, keukentafelgesprekken, e-mail en de telefoon.

De meeste vragen en opmerkingen gingen over wensen en aandachtspunten voor de eindsituatie. Heel begrijpelijk, maar het is nu nog te vroeg om daar een definitief besluit over te nemen. Daarom hebben we alle opmerkingen en wensen opgeslagen in ons wensensysteem. Zo kunnen we ze niet vergeten.

Ook in de volgende stappen blijven we je informeren en betrekken bij de dijkversterking. Kijk je dan ook weer mee?

De volgende stap
Deze zomermaanden vertalen we de oplossingen in alternatieven. Dat klinkt misschien vaag, maar dat betekent dat we voor verschillende stukken van de dijk (dijkvakken) kijken:

  • welke eigenschappen we centraal kunnen stellen en

  • welke uitwerking van de dijkversterking daarbij past.

Zo ontstaan er voor elk dijkvak ruwe schetsen. Daarna gaan we die schetsen beoordelen volgens het beoordelingskader.

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op.

Cookie-instellingen