Wat is de bedoeling van PAS?

03-12-2019 933 keer bekeken

Het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) was bedoeld om economische ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijkertijd de doelen van Natura 2000-gebieden te realiseren. Onderdeel van het PAS was een pakket aan maatregelen om de natuur te herstellen en om te voorkomen dat er teveel stikstof in Natura 2000-gebieden terecht komt. Bijvoorbeeld door stikstof uit de bodem te halen en het aanscherpen van de normen voor maximale uitstoot van ammoniak.
 

Cookie-instellingen