Kan de dijkversterking nog wel doorgaan nu er veel projecten worden stilgelegd?

Yvette Pas 03-12-2019 863 keer bekeken

Het project moet een vergunning aanvragen voor de wet natuurbescherming. Daaronder valt ook het stikstof vraagstuk. We moeten bijvoorbeeld bekijken wat de gevolgen van stikstofdepositie zijn, deze zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig compenseren. We zetten alles op alles om de vergunning aan te kunnen vragen.

Cookie-instellingen