Veerhaven in Ochten

De dijk ligt vanuit de Waal gezien in de luwte naast Ochten. Hier ligt een relatief hoog voorland, een hoogwatervrij terrein met een cafetaria en een voormalige veerhaven op ca 100 m vanaf de dijk.

Fruitteelt binnendijks (foto: Wing)

Er zijn plannen in de uiterwaard voor een nieuw hoogwatervrij terrein, een natuurgeul, parkeren en nieuwe beplanting buiten de stroombaan van de rivier. Dat is het project Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten. Binnendijks bevindt zich een boomgaard.

De dijk is 0,3 m te laag. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. De dijk wordt daardoor 0,5 m verhoogd. Daarnaast dient de dijk te worden versterkt om de druk van de rivier te kunnen weerstaan en om piping te voorkomen.

Alternatieven

Er zijn twee alternatieven, er is nog geen voorkeur:

  1. Een verhoging van de dijk aan de binnenzijde met een stalen damwand aan de bin­nenzijde. Het buitentalud blijft gehandhaafd. Er is een klein effect binnenwaarts. Het talud schuift circa 5 m in de boomgaard en raakt daar­mee ca. 4 à 5 bomenrijen van de boomgaard. Dit alternatief is kansrijk als blijkt dat in het traject westelijk hiervan ook een stabiliteitsscherm toegepast gaat worden. Oostelijk hiervan is dit al het geval.
  2. Een verhoging van de dijk aan de rivierzijde met een stalen damwand als pipingmaatregel. De buitenteen schuift circa 12 m op in de richting van de rivier. Binnendijks ontstaat een circa 5 meter brede stabiliteitsberm. Binnendijkse waarden wor­den gespaard. Dit alternatief leidt tot enige beperking van ruimte voor de gebiedsontwikkeling veerhaven Ochten. Het rivierkundig effect is minimaal.

Een aandachtspunt is het behoud van foerageergebied van ganzen in de uiterwaarden.

Reactie klankbordgroep

De klankbordgroep heeft nog geen reactie gegeven.

Zijaanzicht Veerhaven alternatief 1 grond binnen
Alternatief 1: grond binnen
Zijaanzicht Veerhaven alternatief 2 grond buiten
Alternatief 2: grond buiten

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen