Dorpsfront Ochten

De dijk bij Ochten is het meest dorpse, intensief bebouwde stukje aan de Waalbandijk. De dorpskern ligt bovendien op een zichtbare schaardijk. Er is fraai uitzicht over de Waal met wat horeca en dagrecreatie.

De Waaldijk kan hier niet in grond versterkt worden vanwege de nabije rivier (opstuwing) en de be­bouwing.
Het buitentalud is deels 1:2 met een vlakke beloopbare berm aan de buitenzijde. De Waalbandijk wordt momenteel gebruikt door zwaar vrachtverkeer.

 
Woningen aan de dijk (foto Wing)


De dijk is 0,5 m te laag. Omdat bij de dijkversterking ook rekening wordt gehouden met het inklinken van nieuw aangebrachte grond, wordt  de dijk 0,6 m verhoogd als de gehele weg wordt verhoogd. Daarnaast dient de dijk te worden versterkt om de druk van de rivier te kunnen weerstaan en om piping te voorkomen.

Geen demontabele wanden

In het beleid van Waterschap Rivierenland zijn demontabele wanden een optie bij grote maatschappelijke belangen.Denk aan grote cultuurhistorische en economische waarden die door de dijkversterking worden geschaad. Dit is bij Ochten niet aan de orde. Bovendien is een verhoging van 0,5 tot 0,6 m door een muurtje of grond inpasbaar zonder ingrijpende verandering van de belevingswaarde.

Alternatieven

Er zijn drie alternatieven waaruit een keuze moet worden gemaakt:

  1. Een betonnen wand in de grond aan de buitenzijde van de dijk met een muur van 0,5m hoog er op. Het op­breken van de weg is nodig voor de realisatie van de maatregel.

  2. Een stalen damwand in de grond aan de binnenzijde van de dijk met een muur van 0,5m hoog er op. Voor ontslui­ting van percelen en de Molendam (weg) zijn coupures ofwel demontabele waterkeringen nodig.

  3. Een verhoging van de weg met 0,6 m met daarbij nog een stalen damwand in de grond.  Het buitentalud wordt flauwer aangelegd met een helling van 1:2,5 met een golfbrekend element in de bovenrand van het talud.

De muurtjes bovenop de betonnen wand of de stalen damwand dienen zo te worden ontworpen dat recreatief gebruik mogelijk is b.v. om op te zitten of met informatie­voorziening. Er is een doorgang naar de uiterwaard gewenst over de muur heen.

Reactie klankbordgroep

  • "De hoogteopgave oplossen met grond, heeft niet onze voorkeur."

  • "Als gekozen wordt voor een muurtje, deze dan aan de rivierkant plaatsen, Vanwege het zicht en de toegankelijkheid van de weg bij hoogwater."

  • "De uiterwaarden moeten bereikbaar blijven voor wandelaars. Het is wenselijk om het struinpad over de buitendijkse berm te behouden."

  • "Aandacht voor beleving en toegankelijkheid van de uiterwaarden bij een muurtje aan de kant van de Waal.  Betere 3D visualisaties kunnen hierbij helpen."

Alternatief 1: betonnen wand
Alternatief 2 stalen damwand
Alternatief 2: stalen wand
alternatief 3 verhoogd wegdek
Alternatief 3: verhoogd wegdek

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen