Strangen en lintbebouwing in Dodewaard

De dijk bij Dodewaard betreft een teruggelegde dijk die in het verleden dreigend dicht op de rivier heeft gelegen. Delen van het oude dorp zijn verzwolgen. Er staat veel (lint)bebouwing aan de voet van de dijk.

De manier waarop deze bebouwing langs de dijk is georiënteerd, verschilt sterk.

Ontsluitingsweg voor woningen (foto: Wing)

Onderaan de dijk, bij dijkpaal 326, ligt een ontsluitingsweg voor meerdere woningen. In de omgeving hebben de erven elk hun eigen oprit.

De dijk heeft voldoende hoogte. De dijk dient te worden versterkt om de druk van de rivier te kunnen weerstaan en om piping te voorkomen.

Voorkeursalternatief

Een stalen damwand in het binnentalud heeft de voorkeur. Zo blijven zowel de lintbebouwing aan binnendijkse zijde als de natuur en het historische landschap aan buitendijkse zijde gespaard. Dit alternatief heeft daarnaast de laagste kosten. Het binnentalud wordt een beetje verflauwd vanwege de benodigde overslagbestendigheid.

Reactie Klankbordgroep

"Graag aandacht voor de (bestaande) ommetjes voor wandelaars bij Dodewaard."
 

Bovenaanzicht nieuwe dijk Dodewaard
Zijaanzicht (profiel) nieuwe dijk Dodewaard

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen