Strang en wielen in Eldik

De dijk bij Eldik is een rechte dijk ten oosten van Ochten, en ligt op ruime afstand van de Waal. Het is een uitlaagdijk, daar hebben diverse dijkdoor¬braken plaatsgevonden. Rond 1827 is een dijkverlegging uitgevoerd naar de huidige plek.

Rechte dijk bij Eldik (foto: Wing)

De dijk is destijds door een vertakking van wielen en strangrelicten gelegd. De dijk is hier recht, omdat hij een onder­deel is van de Betuwelinie bij Ochten.

Het idee was dat de naderende vijand op een rechte dijk beter zichtbaar zou zijn. Het vele water rondom de dijk bepaalt mede de veiligheidsopgave. Binnendijks staat een woning met een klein perceel fruitteelt.

De dijkversterkingsopgave is beperkt tot piping. Om de boomgaard en het erf te ontzien is een stalen damwand onder de binnenteen voorzien. Hierdoor is een lange berm aan de binnenzijde niet nodig.

Voorkeursalternatief

Voorlopig uitgangspunt voor de maatregel is een stalen damwand.
Mogelijk kan verticaal zanddicht geotextiel worden toegepast in plaats van een damwand.

Reactie klankbordgroep

"Graag aandacht voor de extra ruimte die nodig is bij het plaatsen van een damwand. Mogelijk kunnen innovatieve technieken hierbij helpen."

Bovenaanzicht nieuw dijk Eldik
zijaanzicht (profiel) nieuwe dijk Eldik

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen