Dijkvak 28

514 keer bekeken 2 reacties

Bekijk dijkvak 28 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Kansrijk Grond buitenwaarts is kansrijk. Er zijn geen specifieke habitattypen aanwezig. 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan binnendijkse zijde (bebouwing) is een langsconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is om de binnendijkse bebouwing te sparen.

 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

2  reacties

Len Hazeleger

22-06-18 om 21:46

Beste Stefan,
Bedankt voor je begrijpelijke reactie. We hebben nu enkel gekeken naar wat echt niet kan. Het kaf van het koren scheiden. Bij een binnendijkse versterking liggen er inderdaad voldoende uitdagingen, maar onmogelijk is het niet met maatwerk ter plaatse van bebouwing. In de fase van de kansrijke alternatieven zullen we deze locatie verder uitwerken en de consequenties van elk alternatief in beeld brengen. Uiteraard zullen wij deze ontwerpen op het platform publiceren en waarnodig ingesprek gaan met de direct belanghebbende.

Stefan van Someren

10-05-18 om 13:08

Voor het aangrenzend dijkvak 29 is binnendijkse versterking aangemerkt als kansarm i.v.m. de huizen in het dorp IJzendoorn, hetgeen heel begrijpelijk is. Maar voor dijkvak 28 (waarvan het westelijk deel ook nog in de bebouwde kom ligt) is binnendijkse versterking wel kansrijk. Niet alleen is dit onlogisch, maar ook onwenselijk, aangezien je de dijk niet zomaar op de grens van het dijkvak kunt laten verspringen.

Cookie-instellingen