Dijkvak 15

633 keer bekeken 3 reacties

Bekijk dijkvak 15 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van de bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Kansrijk Grond buitenwaarts - met maatwerk ter plaatse van de bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing. 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is om de bebouwing te sparen. 


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

3  reacties

Len Hazeleger

22-06-18 om 21:31

Ha Maarten, bedankt voor je opmerking. Net zoals tijdens ons gesprek op 18-5 zien we momenteel nog geen onoverkomelijke belemmeringen op dit dijkvak voor een binnendijkse versterking. Wel zal er bij een binnendijkse versterking maatwerk moeten worden geleverd ter plaatse van de woningen en zullen we ruim aandacht moeten hebben voor de inpassing van een dergelijke binnendijkse versterking. In de fase van kansrijke alternatieven zullen we alle kansrijke opties verder uitwerken en alle belangrijke consequeties voor de afweging van een voorkeursalternatief in beeld brengen.

Maarten Scholten

18-05-18 om 12:54

Op dit dijkvak zijn meerdere woningen gelegen, binnen en buitendijks. vanwege impact op omgeving is maatwerk hier nodig. zoals verkenning aangeeft goed om hier te kijken naar constructie of buitendijkseverlegging. Voor onze net gerenoveerde woning aan de kalkestraat 93 maken wij ons zorgen over behoud van de hoogstamboomgaard en de leefbaarheid gezien de impact van een verhoging en uitwerking van talud met grond op het perceel en bereikbaarheid van ons perceel wanneer binnendijks gekozen zou worden. Deze optie zien wij dan ook niet als kansrijk. Wij blijven graag betrokken en geinformeerd bij verdere uitwerking van de plannen zoals ook aangegeven in het gesprek met de heer Hazeleger d.d 18-5-2018 .

Maarten Scholten

18-05-18 om 12:47

Schrijf een reactie...

Cookie-instellingen